[ Zaloguj ]
Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny aby grupować po tej kolumnie
# 
Rodzaj badania 
Badany obiekt 
Badana cecha 
Metoda badawcza 
Uwagi 
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 Pobieranie próbekWODAPobieranie próbek wody do spożycia (parametry fizyczne i chemiczne)PN-ISO 5667-5:2017-10A
 Pobieranie próbekWODAPobieranie próbek wód z rzek i strumieni (parametry fizyczne i chemiczne)PN-ISO 5667-6:2016-12 z wył. p. 7.5, 7.6, 8.2, 9.4/+A11:2020-10A
 Pobieranie próbekŚCIEKIPobieranie próbek ścieków, wód opadowych, wód roztopowych (parametry fizyczne i chemiczne)PN-ISO 5667-10:2021-11A
 Pobieranie próbekOSADY ŚCIEKOWEPobieranie próbek osadów ściekowych (parametry fizyczne, chemiczne, biologiczne i mikrobiologiczne)PN-EN ISO 5667-13:2011A
 Badania fizyko-chemiczneWODAAmoniak (jon amonowy)PN-ISO-7150-1: 2002A
 Badania fizyko-chemiczneWODAAntymonGdW/PL/PB-17 wyd. 05 z dnia 02.01.2023 (HGAAS); A
 Badania fizyko-chemiczneWODAArsenPN-EN ISO 15586:2005 (ETAAS)A
 Badania fizyko-chemiczneWODAAzotanyPN-EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012A
 Badania fizyko-chemiczneWODAAzotyny PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012A
 Badania fizyko-chemiczneWODABarwaPN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 (metoda C, metoda D)A
 Badania fizyko-chemiczneWODABiochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)PN-EN ISO 5815-1:2019-12; PN-EN 1899-2:2002A
 Badania fizyko-chemiczneWODABromianyPN-EN ISO 15061:2003A
 Badania fizyko-chemiczneWODABromkiPN-EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012A
 Badania fizyko-chemiczneWODAJednopierścieniowe węglowodowry aromatyczne (benzen, toluen, o-ksylen, m+p-ksylen, etylobenzen, izopropylobenzen, styren, suma BTX (benzen, toluen, ksyleny) - obliczenia)PN-EN ISO 15680:2008 (GC-MS)*A
 Badania fizyko-chemiczneWODAChemiczne zapotrzebowanie tlenu (SP-ChZT)PN-ISO 15705:2005 A
 Badania fizyko-chemiczneWODAChlorkiPN-EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012A
 Badania fizyko-chemiczneWODAChlorkiPN-ISO 9297:1994 A
 Badania fizyko-chemiczneWODAChlorobenzenPN-EN ISO 15680:2008 (GC-MS)A
 Badania fizyko-chemiczneWODAChloranyPN-EN ISO 10304-4:2022-08A
 Badania fizyko-chemiczneWODAChlorynyPN-EN ISO 10304-4:2022-08A
 Badania fizyko-chemiczneWODAChloryny, chlorany (suma)PN-EN ISO 10304-4:2022-08 (z obliczeń)A
 Badania fizyko-chemiczneWODAChromPN-EN ISO 15586:2005 (ETAAS)A
 Badania fizyko-chemiczneWODACyjankiAplikacja HACH Lange (test LCK 319) 
 Badania fizyko-chemiczneWODADwutlenek chloru, chlor wolny, chloraminyMetoda oparta na normie PN-ISO 7393-1:2011 oraz Stand. Methods Nr 4500-Cl F:2012 
 Badania fizyko-chemiczneWODADwutlenek węgla agresywnyMetoda oparta na normie wycofanej ze zbioru PKN: PN-C-04547-03:1974 
 Badania fizyko-chemiczneWODADwutlenek węgla wolnyMetoda oparta na normie wycofanej ze zbioru PKN: PN-C-04547-01:1974  
 Badania fizyko-chemiczneWODAFenoleMetodyka PIOŚ, Warszawa 1995 (HPLC-DAD) 
 Badania fizyko-chemiczneWODAFluorkiPN-EN ISO 10304-1:2009 + AC 2012A
 Badania fizyko-chemiczneWODAFormaldehydMetoda oparta na normie wycofanej ze zbioru PKN: PN-71/C-04593  
 Badania fizyko-chemiczneWODAFosfor ogólnyPN-EN ISO 6878:2006 p. 7,8 +Ap1:2010, Ap2:2010A
 Badania fizyko-chemiczneWODAFtalanyEPA Method 8061A (GC-ECD) 
 Badania fizyko-chemiczneWODAGlinPN-EN ISO 15586:2005 (ETAAS)A
 Badania fizyko-chemiczneWODAIndeks fenolowyPN-ISO 6439:1994 (metoda B)A
 Badania fizyko-chemiczneWODAIndeks nadmanganianowy (utlenialność)PN-EN ISO 8467:2001A
 Badania fizyko-chemiczneWODAIndeks oleju mineralnego (suma C10-C40) / węglowodory ropopochodnePN-EN ISO 9377-2:2003A
 Badania fizyko-chemiczneWODAKadmPN-EN ISO 15586:2005 (ETAAS)A
 Badania fizyko-chemiczneWODALotne chlorowane węglowodory (chloroform, bromodichlorometan, dibromichlorometan, bromoform, dichlorometan, chlorek winylu, czterochlorek węgla, 1,2-dichloroetan, trichloroeten, tetrachloroeten, heksachlorobutadien)PN-EN ISO 15680:2008 (GC-MS)*A
 Badania fizyko-chemiczneWODATHM (chloroform, dibromochlorometan, dichlorobromometan, tribromometan)PN-EN ISO 15680:2008 (GC-MS)*A
 Badania fizyko-chemiczneWODATrichloroeten i tetrachloroeten (suma) - obliczeniaPN-EN ISO 15680:2008 (GC-MS)*A
 Badania fizyko-chemiczneWODATHM (suma) - obliczeniaPN-EN ISO 15680:2008 (GC-MS)*A
 Badania fizyko-chemiczneWODALotne pochodne węglowodorów (inne niż wymienione)PN-EN ISO 15680:2008 (GC-MS) 
 Badania fizyko-chemiczneWODAMagnezPN-C-04554-4:1999A
 Badania fizyko-chemiczneWODAManganPN-EN ISO 15586:2005 (ETAAS)A
 Badania fizyko-chemiczneWODAMętnośćPN-EN ISO 7027-1:2016-09A
 Badania fizyko-chemiczneWODAMiedźPN-EN ISO 15586:2005 (ETAAS)A
 Badania fizyko-chemiczneWODAMikrocystyna LRISO/CD 2079 (HPLC-DAD) 
 Badania fizyko-chemiczneWODANikielPN-EN ISO 15586:2005 (ETAAS)A
 Badania fizyko-chemiczneWODAo-fosforanyPN-EN ISO 10304-1:2009 + AC 2012A
 Badania fizyko-chemiczneWODAo-fosforany PN-EN ISO 6878:2006 p. 4 +Ap1:2010+Ap2 :2010A
 Badania fizyko-chemiczneWODAOgólny węgiel organiczny (OWO)PN-EN 1484:1999 A
Page 1 of 6 (251 items)Prev[1]23456Next

Uwaga:

* - Akredytacja w zakresie elastycznym. Zakres elastyczny dostępny do wglądu na stronie internetowej laboratorium.

(n) – Norma wycofana.

A - Badanie objęte zakresem akredytacji.